Rules For the members of TDM

TDM Rules------------------------------------TDM Rules

Der er meget få regler i TDM.


Da vi mener at alle TDM'er bør være "VOKSNE" nok
til at vide hvad der er ret og rimeligt....
Der er dog EN regl og det er at vi ikke SNYDER i TDM
At snyde er at
Bruge Char Editor......
Duplikere.......
Bruge Hacks.........
Bruge trainer........
Bruge Godmode........
Hvis det sker at en member af TDM snyder og det bliver opdaget
vil personen strax blive smidt ud af clanen og ført på hunt listen...

Ang opførsel i chatten TDM under møderne
bliver der set strengt på at folk forlader chatten uden en grund
og brug at bot funktioner er kun tilladt som "Whisper"